Skip links

biz kimiz

neden biz

Çözülmesi gereken konuları birlikte yönetelim

Ulusal ve uluslararası alanda; 15 yıllık deneyimi, dinamik ve profesyonel kadrosu ile birlikte sınai mülkiyet bilincini artırmayı, haksız rekabeti önlemeyi ve taklitle mücadelede müvekkillerinin yanında yer almayı amaç edinmektedir.

Daha Başka?

Sunduğumuz Hizmetler

Yurt içi ve yurt dışındaki ortaklarımızla, müvekkillerimizin marka tescil ve patent başta olmak üzere, çeşitli haklarını koruma konularında hizmet veriyoruz.

Marka Tescili

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir.

Patent Tescili

Tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilerek korunur.

Faydalı Model Tescili

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesidir.

Tasarım Tescili

Yeni ve özgün tasarımlara sahip olmak firmalara ticari alanda rekabet gücü sağlamaktadır.

Barkod Tescili

Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir.

Yurt dışı Tescil

Genel olarak her sınaî hak yalnızca tescil edildiği ülke sınırları içinde geçerlilik arz eder.

Hukuki Danışmanlık

Metot Patent, Fikri Mülkiyet Hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

Kalite Belgeleri

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır.

CE Belgelendirme

CE işareti ‘Conformite European’ kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürdeki anlamı Avrupa Normlarına uygunluktur.

Marka TESCİLİPatent TESCİLİTasarım TESCİLİFaydalı Model TESCİLİYurt dışı TESCİL

En Çok Sorulanlar

Müvekkillerimizden en sık aldığımız soruları ve cevaplarını burada bulabilirsiniz. Bunların dışındaki sorularınız için lütfen iletişim formunu doldurunuz.

Marka ve patent kavramları genellikle birbirilerine çok karıştırılır. Bunun nedeni ise her iki kavramında hangi anlama geldiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Markalar bilindiği gibi işletmeleri temsil eden ve onları rakiplerinden ayıran işaretler ve simgeler olarak tanımlanmaktadır. Patent ise, teknik özelliği bulunan buluşları korunmasını kapsayan bir terimdir. Markaların patenti alınmaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil ettirilebilir. Yani markanıza patent alamazsınız.

Marka tescili özellikle de işletmeler için son derece önemlidir. Öyle ki marka tescili yapıldığında, ilgili marka isminin kullanım hakları tamamen üzerine tescil edilmiş kişi ya da kurum üzerinde olmaktadır. İzin olmaksızın ikinci kişi ya da kurumlar tarafından kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca sizin markanıza benzer isimlerin tescil edilmesine de engel olmuş olursunuz. Marka sahipleri markaları kendi de kullanabilir izin vererek başkalarına da kullandırabilir. İzin dışında kullanım durumunda önemli karşı tarafa önemli yaptırımlar uygulanır.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 9).

Marka başvurusunun yapılmasının hemen ardından, ilgili başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ilgili dairesi (Markalar Dairesi Başkanlığı) tarafından, 6769 Sayılı Kanun’da yer verilen kriterler çerçevesinde ve re’sen bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu, bahse konu başvuruyu, 6769 Sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan mutlak red nedenleri yönünden incelemektedir. Dolayısıyla, olası marka başvurusunun öncelikle bu madde kapsamında yer alan sınırlar içerisinde kalması, bir başka ifadeyle, bu hükme aykırı olmaması gerekmektedir.

Başvuru yapılmadan önce bu hususlara dikkat edilmesi, bahse konu markanın tescil edilebilme ihtimalini arttırmaktadır.

Marka tescil işlemleri gereken tüm şartların yerine getirilmiş olmasıyla ortalama 8 ay gibi bir süre içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na belgelerin eksiksiz teslim edilmesi işleminden sonra kurum ilgili marka ile ilgili başvurunun veri girişini sağlar. Daha sonraki aşamada mal ve hizmetlerin kodlanması süreci başlar. Kodlama sürecinin tamamlanmasıyla arama ve inceleme aşaması tamamlanır. Eğer bu aşamalardan sonra red kararı çıkmazsa ve tescil işlemi için itiraz gelmezse, başvuru sahiplerinden tescil işlemi için gerekli evraklar istenir. Evrakların teslim edilmesiyle Marka Tescil Belgesi düzenlenir ve ilgili kişiye gönderilir.

Referanslar