Skip links

Marka Tescili

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Marka, ticari işletmelerin kimliğidir.

 

Markanızı tescil ettirdiğinizde başkalarının onu kullanarak fayda ve kazanç sağlanmasını önlemiş olursunuz. Yani, marka tescili ile size ait markanın tüm haklarını üzerinize almış olursunuz. Böylelikle rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.

Markalar, kanuna göre tescil edildikleri ülkede koruma altına alınmaktadır. Türkiye’de tescilli bir marka ulusal sınırlar içinde korunmaktadır. İhracat yapan firmalar, ihracat yaptıkları ülkelerde markalarını mutlaka tescille korumalıdır.

Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir.

 

Bir başka kişi tarafından düşünülmüş, uygulanmış bir markanın, bir diğer kişi adına tescili iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır.

Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU tarafından incelenen, uygun görüldüğü takdirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmiş olmasının verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur. Artık elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı olan kişi artık haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir.

Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü; bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir. Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız biranda büyük bir risk altında girebilir.

Tescil Aşaması

Başvurusu yapılan marka 1-2 ay incelemeden geçirilecek olup kabul edildiğinde 2 aylık marka bülteninde yayınlanacaktır. İtiraz gelmemesi halinde kesinleşecek olan markanız belge düzenleme ücretinin yatırılmasıyla tescile bağlanacak ve belge gelecektir. Bir Marka Tescil Belgesinin gönderilmesi başvurudan itibaren 6 ile 10 ayı bulmaktadır. Marka tescil belgeleri 10 yılda bir yenilenmektedir.

Markanın Koruma Süresi

Tescilli bir markanın koruma süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminden 6 ay öncesinde ve cezalı harç yatırılarak 6 ay sonrasında markalar yenilenmekte olup bu sürenin geçmesinden sonra yenileme yapılmamışsa tescilli markanız düşmektedir. Marka Tescil Belgesinin koruması yenilendiği sürece devam etmektedir.

Marka ile İlgili Hizmetlerimiz

  • Başvuru öncesi markanızın tescile uygunluğunun araştırılması (yurt içi-yurt dışı ön araştırma)

  • Yurt içi marka tescil başvurusu
• Yurt dışı marka tescil başvurusu (WIPO
  • EUTM ve Ülkesel Başvuru)

  • Başvuru sonrası süreç takibi

  • Yurt içi marka izleme

  • Yurt dışı marka izleme

  • Yurt içi ve yurt dışı rakip marka izleme

  • Yurt içi ve yurt dışında tespit edilen benzer markalara itiraz dosyasının hazırlanması

  • Marka başvurularına gelen itirazlara karşı görüş dosyalarının hazırlanması