Skip links

Patent Tescili

Tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilerek korunur. Belge koruma süresi, yıllık ücretleri ödemek koşuluyla 20 yıldır.

 

Patent başvurusu yapılmadan önceki ilk adım, dünya çapında yenilik ön araştırmasının sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır. Yapılan ön araştırma ile risk analizi yapıldıktan sonra zaman ve maliyet kaybını önleyerek başvuruyu gerçekleştirmek daha doğru bir metot olacaktır.

Araştırma ve geliştirme sırasında yapmış olduğunuz yenilikleri Patent/Faydalı Modelle koruyup ürünün tekelini elinizde tutarak rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya yönteme ilişkin olabilir. Buluşlar olmasaydı sanayi gelişmezdi, insan hayatı kolaylaşmazdı. Günümüzde insanlar için, sanayi için, bilim için sorun olan konuların çözümü buluşla sonuçlanmaktadır.

Buluş Kavramı

Buluş, tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik problemin çözümüdür. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patent Kavramı

Patent , Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma veya satma yetkisini veren belgedir.

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilerek korunur. Belge koruma süresi – yıllık ücretleri ödemek koşulu ile 20 yıldır.
 
Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

 

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Buluş Niteliğinde Olmadığı İçin Patent Alınamayacaklar

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları,
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları,
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,

  • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
  • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri,

Patent Verilerek Korunamayacak Buluşlar

  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

  • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Aşaması

Başvurular online yapılmakta ve siteme girişi olmaktadır. Patentler araştırmaya tabidir. Araştırmanın başvuru ile beraber yapılması durumunda süreç hızlanmaktadır. İstendiğinde 12 ay içerisinde de araştırma ücreti ödenebilir. Araştırma sonucuna göre inceleme talep edilecek ve nihai karar verilecektir. Yayına çıkacak olan başvuru 3 ay itiraza açılacaktır. Tüm işlemler bittikten sonra belge düzenleme ücreti yatırılacak ve tescil belgesi gelecektir.

Koruma Süresi

Koruma süresi 20 yıldır. Koruma süresinin devam edebilmesi için her yıl başvuru tarihine kadar yıllık ücretlerinin yatırılması gerekmektedir.