Skip links

Tasarım Tescili

Daha önce kamuoyu ile paylaşılmamış, yeni ve ayırt edici bir özelliği bulunan tasarımların kullanım hakkının tasarım sahibine ait olabilmesi için geliştirilmiş sistem tasarım tescil sistemi olarak adlandırılır.

 

Tasarım, “bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü” ifade eder.
 Yeni ve özgün tasarımlara sahip olmak firmalara ticari alanda rekabet gücü sağlamaktadır.

Yeni ve özgün tasarımlara sahip olmak firmalara ticari alanda rekabet gücü sağlamaktadır.

Tasarım Tescilinin Sağladığı Faydalar

 • Piyasada taklitlerinizin olmasını engelleyerek rekabet gücünüzü arttıracaksınız.
 • Tescilli tasarımlar aynı zamanda özgün tasarımlar sayılacağı için tercih edileceksiniz.
 • Tüketici tarafından resmi olarak tescil ile korunan ürünler sayesinde firmanıza güven oluşturacaksınız.
 • Piyasada benzer ürünlerle karşılaştığınızda “taklit eden” değil, bizzat yaptırımlarda bulunabilecek taraf olabileceksiniz.

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Geçerliliği

Endüstriyel yolla veya elle üretilen “yeni olan” ve “ayırt edici niteliğe” sahip olan bütün ürünlerin görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

Yenilik; Dünyanın herhangi bir yerinde 1 yılı geçkin bir süredir piyasada olmaması)
Ayırt Edici Nitelik; İki ürün yan yana konulduğunda normal bir tüketicinin iki ürünü ayırt edebilmesi için gerekli olan farklılıklar

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.
Endüstriyel Tasarım Tescili ulusal bir koruma sağlamaktadır. Tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir.

Tasarım Tescili ile İlgili Hizmetlerimiz

 • Başvuru öncesi tasarımlarınızın tescile uygunluğunun araştırılması (Yurtiçi-yurtdışı ön araştırma)
 • Yurtiçi tasarım tescil başvurusu
 • Yurtdışı tasarım tescil başvurusu
 • Başvuru sonrası süreç takibi

 • Yurtiçi ve yurtdışı rakip tasarım İzleme (Bülten Takibi)
 • Yurtiçi ve yurtdışında tasarım itirazı ve gelen itiraza savunma dosyasının hazırlanması işlemleri
 • Tasarım yenileme